Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Radomsku

Projekt zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi w Radomsku. Projektowane osiedle składa się z 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o spójnej architekturze, wysokości 5 kondygnacji nadziemnych + poziom garaży podziemnych. Wysokość budynków nie przekracza 20 m. Koncepcja zagospodarowania terenu została wykonana tak, aby stworzyć ciekawy układ urbanistyczny projektowanych obiektów. Ideą projektu jest ukształtowanie zabudowy stwarzające przy budynkach zaciszne zielone dziedzińce eksponowane na południowy-zachód. Kształt i układ zespołu budynków jest wynikiem analizy warunków nasłonecznienia działki oraz dążenia do uzyskania optymalnych relacji z otoczeniem i troską o zachowanie maksymalnej możliwej ilości terenu biologicznie czynnego. Łącznie przewidziano na osiedlu ok. 150 lokali mieszkalnych, a powierzchnia użytkowa mieszkań (PUM) wynosi ok. 11 600 m2.

Pow. użytkowa (PUM) ok. 11 600m2

Powierzchnia zabudowy ok. 7500m2

Kubatura rozbudowy 45 000m3

Projekt wizualizacja Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Radomsku
Projekt wizualizacja Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Radomsku
Projekt wizualizacja Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Radomsku
Projekt wizualizacja Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Radomsku
Projekt wizualizacja Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Radomsku
Projekt wizualizacja Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Radomsku