Stacja Kontroli Pojazdów w miejscowości Huta gm. Bełchatów

Wykonany projekt budowlany rozbudowy warsztatu samochodowego o budynek Stacji Kontroli Pojazdów. Zaprojektowany obiekt jest kontynuacja architektury istniejącej tak aby odbiór całości był jednolity i spójny. Stacja Kontroli pojazdów do 3,5t z kanałem przeglądowym zbudowany został w technologii tradycyjnej.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY = 250 m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA = 220 m2

KUBATURA BUDYNKU = 1200 m2

WYSOKOŚĆ BUDYNKU = 9,0 m3

Referencje

Realizacja Stacja Kontroli Pojazdów w miejscowości Huta gm. Bełchatów
Realizacja Stacja Kontroli Pojazdów w miejscowości Huta gm. Bełchatów
Realizacja Stacja Kontroli Pojazdów w miejscowości Huta gm. Bełchatów
Realizacja Stacja Kontroli Pojazdów w miejscowości Huta gm. Bełchatów
Realizacja Stacja Kontroli Pojazdów w miejscowości Huta gm. Bełchatów
Realizacja Stacja Kontroli Pojazdów w miejscowości Huta gm. Bełchatów