Rozbudowa Fabryki COKO – WERK POLSKA

Projekt rozbudowy Zakładu Produkcyjnego Podzespołów Technicznych z Częścią Biurowo – Socjalną Coko-Werk Polska sp. z.o.o. w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 225 / 243. Budynek składa się z dwóch brył o różnych funkcjach: istniejącej dwukondygnacyjnej części biurowej oraz istniejącej jednokondygnacyjnej hali produkcyjnej, która została rozbudowana o część techniczną przeznaczoną na lokalizację młynków do rozdrabniania tworzyw sztucznych. Rozbudowa zrealizowana w 2011 roku.

Powierzchnia zabudowy zakładu po rozbudowie ok. 6730 m2

Kubatura rozbudowy ok.350 m3

Referencje

Rozbudowa Fabryki COKO - WERK POLSKA
Rozbudowa Fabryki COKO - WERK POLSKA
Rozbudowa Fabryki COKO - WERK POLSKA
Rozbudowa Fabryki COKO - WERK POLSKA