Rewitalizacja obszaru przy ul. Farbiarskiej 20-24 w Tomaszowie Mazowieckim i utworzenie Centrum Animacji Społecznej

Projekt Centrum Animacji Społecznej przy ulicy Farbiarskiej 20-24 w Tomaszowie Mazowieckim.
Inwestycja obejmuje:
Budynek E – przebudowę i rozbudowę budynku E (aktualnie hala sportowo widowiskowa)
Budynek B – przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania z usług kultury i oświaty na budynek usługowy
Budynek C – przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy
Budynek D – przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy

  • budowę , przebudowę i modernizację infrastruktury podziemnej
  • budowę utwardzenia terenu pod drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, chodniki
  • budowę małej architektury tj placu zabaw, skateparku, workout, ogrodzenia, murków oporowych

Łączna powierzchnia obszaru objętego Inwestycją to 1,6 ha

Referencje

referencje JOKA
Rewitalizacja obszaru przy ul. Farbiarskiej 20-24 w Tomaszowie Mazowieckim i utworzenie Centrum Animacji Społecznej
Rewitalizacja obszaru przy ul. Farbiarskiej 20-24 w Tomaszowie Mazowieckim i utworzenie Centrum Animacji Społecznej
Rewitalizacja obszaru przy ul. Farbiarskiej 20-24 w Tomaszowie Mazowieckim i utworzenie Centrum Animacji Społecznej
Rewitalizacja obszaru przy ul. Farbiarskiej 20-24 w Tomaszowie Mazowieckim i utworzenie Centrum Animacji Społecznej
Rewitalizacja obszaru przy ul. Farbiarskiej 20-24 w Tomaszowie Mazowieckim i utworzenie Centrum Animacji Społecznej
Rewitalizacja obszaru przy ul. Farbiarskiej 20-24 w Tomaszowie Mazowieckim i utworzenie Centrum Animacji Społecznej
Rewitalizacja obszaru przy ul. Farbiarskiej 20-24 w Tomaszowie Mazowieckim i utworzenie Centrum Animacji Społecznej
Rewitalizacja obszaru przy ul. Farbiarskiej 20-24 w Tomaszowie Mazowieckim i utworzenie Centrum Animacji Społecznej