Projekt koncepcyjny – Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne w Łodzi

Projekt koncepcyjny wykonaliśmy w ramach zaproszenia do konkursu na projekt koncepcyjny architektoniczno-urbanistyczny pod planowaną inwestycję budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu i urządzeniami budowlanymi w Łodzi przy ul. Kusocińskiego,

W budynkach zaprojektowano łącznie 324 lokali mieszkalnych.

Powierzchnia zabudowy budynków 4 116m2

Powierzchnia użytkowa mieszkań PUM wynosi 15 248,5m2

Nasza praca zajeła II miejsce i nie została wybrana do realizacji.

Projekt koncepcyjny - Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne w Łodzi
Projekt koncepcyjny - Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne w Łodzi
Projekt koncepcyjny - Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne w Łodzi
Projekt koncepcyjny - Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne w Łodzi
Projekt koncepcyjny - Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne w Łodzi
Projekt koncepcyjny - Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne w Łodzi
Projekt koncepcyjny - Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne w Łodzi
Projekt koncepcyjny - Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne w Łodzi
Projekt koncepcyjny - Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne w Łodzi
Projekt koncepcyjny - Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne w Łodzi
Projekt koncepcyjny - Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne w Łodzi