Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów z myjnią w miejscowości Łubnice

W miejscowości Łubnice powiat Wieruszów zaprojektowaliśmy przebudowę i rozbudowę istniejącego jednokondygnacyjnego budynku usługowego, w którym mieści się siedziba Kółka Rolniczego o Okręgową Stację Kontroli Pojazdów (badań pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5t) wraz myjnią pojazdów i infrastrukturą techniczną. Projektowany obiekt zmieni całkowicie istniejące otoczenie. Budynek po przebudowie stanie się zwartą i estetyczną bryłą. Nowe zagospodarowanie pozwoli sprawnie obsługiwać nawet największe pojazdy poruszające się na polskich drogach.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY = 457 m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA = 386 m2

KUBATURA BUDYNKU = 2107 m3

WYSOKOŚĆ BUDYNKU = 6,5 m

Referencje

Realizacja Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów z myjnią w miejscowości Łubnice
Realizacja Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów z myjnią w miejscowości Łubnice
Realizacja Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów z myjnią w miejscowości Łubnice