Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Poddębicach

Projektowany obiekt ma bryłę zwartą, geometrycznie prostą i klarowną. Budynek zaprojektowano jako dwutraktowy z kondygnacją parteru wykorzystaną na potrzeby pomieszczeń Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów i kondygnacją piętra wykorzystaną na część mieszkalną. Nad częścią hali kontroli pojazdów przewidziano rozległy taras dostępny dla mieszkańców domu, wyłożony deskami tarasowymi i obsadzenia zielenią.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY = 392 m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA = 582 m2

KUBATURA BUDYNKU = 3362 m2

WYSOKOŚĆ BUDYNKU = 12,0 m3

Referencje

Projekt Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Poddębicach
Projekt Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Poddębicach
Projekt Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Poddębicach
Projekt Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Poddębicach
Projekt Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Poddębicach