Koncepcja Kompleksowej Renowacji Komunalnej Substancji Mieszkaniowej w obszarze objętym Rewitalizacją w Tomaszowie Mazowieckim.

Wykonana koncepcja rewitalizacji obejmuje kilka kwartałów położonych w ścisłym centrum historycznym Tomaszowa Mazowieckiego w rejonie ulic Piłsudskiego, Krzyżowej, Zgorzelickiej i Wschodniej. W zakresie koncepcji ujęte są działania inwestycyjne obejmujące renowację istniejącej zabudowy komunalnej, budowę nowych obiektów i ciągów komunikacyjnych, rozbudowę infrastruktury technicznej i instalacyjnej, kompleksowe zagospodarowania terenów i zieleni. Istniejąca zabudowa komunalna przewidziana jest do przebudowy i przystosowania do aktualnie wymaganych standardów zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej. Projektowane parkingi podziemne pozwolą na dogodną komunikację i postój samochodów wewnątrz posesji.

Część kwartału między ulicami Piłsudskiego, Krzyżową i Zgorzelicką z uwagi na istniejącą, dominującą nad otoczeniem zabudowę pofabryczną przewidziana została do zagospodarowania na cele publiczne i komercyjne. Projekt przewiduje realizację w tym miejscu kompleksu edukacyjno-rozrywkowego wzbogaconego o funkcję hotelową i mieszkaniową, z wewnętrznym miejskim placem wielofunkcyjnym pod którym przewidziany jest parking podziemny.

Realizacja zamierzeń koncepcji rewitalizacji centrum Tomaszowa Mazowieckiego znacząco podniesie walory terenu śródmieścia i zaktywizuje dla potrzeb społecznych tereny obecnie zaniedbane.

Charakterystyczne parametry:

Budynki nowe i przeznaczone do przebudowy: 47 budynków
Całkowita powierzchnia terenu objętego zadaniem rewitalizacji – 31 350 m2

Kubatura budynków nowych i przeznaczonych do przebudowy – 170 270 m2

Powierzchnia użytkowa mieszkań (PUM) – 13 900 m2

Powierzchnia użytkowa lokali handlowych i usługowych – 11 200 m2

Łączna powierzchnia użytkowa projektowana – 31 958 m2

Referencje

Koncepcja Kompleksowej Renowacji Komunalnej Substancji Mieszkaniowej w obszarze objętym Rewitalizacją w Tomaszowie Mazowieckim.
Koncepcja Kompleksowej Renowacji Komunalnej Substancji Mieszkaniowej w obszarze objętym Rewitalizacją w Tomaszowie Mazowieckim.
Koncepcja Kompleksowej Renowacji Komunalnej Substancji Mieszkaniowej w obszarze objętym Rewitalizacją w Tomaszowie Mazowieckim.