Hotel Hilton Garden Inn Radom

Projekt przebudowy i budowy budynku Hotelu Hilton Garden Inn w Radomiu na kwartale ulic Focha i J. Kilińskiego oraz Placem Konstytucji.
Projekt stanowi połączenie przebudowy zabytkowego budynku dawnego Towarzystwa Ziemskiego Kredytowego będacego pod opieka konserwatora zabytków, przebudową i rozbudową połaczonego budynku dawnej szkoły oraz budową nowo proejktowanej przestrzeni hotelu.
Budynek hotelu będzie oferował gościom pobyt w 114 jednostkach mieszkalnych.

Powierzchnia użytkowa projektowanego obiektu wynosi niespełna 7000 m2.
 

Referencje