Centrum Handlowe Pionier w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 91

Projekt koncepcyjny zakłada uporządkowanie zagospodarowania terenu kompleksu budynków handlowych Pionier oraz wprowadzenie czytelnej i jasnej w odbiorze informacji wizualnej umożliwiającej łatwe zlokalizowanie handlu lub usług. Ważnym elementem projektu jest budowa nowego budynku handlowo-biurowo-usługowego wpisującego się architekturą w kontekst domów handlowych Pionier oraz dopełniając linię zabudowy od strony skrzyżowania ulic Dąbrowskiego i Tatrzańskiej w Łodzi.

Każdy z budynków kompleksu handlowo-usługowego Centrum Pionier poprzez wyróżnienie odrębnym kolorem będzie jednoznacznie identyfikowany w przestrzeni. Wprowadzenie zadaszenia na lekkiej konstrukcji stalowej pozwoli sprawnie komunikować się pomiędzy budynkami a podświetlane kolorowe linie w posadce prowadzą bezpośrednio do wejścia do danego budynku.

Koncepcja zakłada również stworzenie wielofunkcyjnego placu na którym nie będzie już przypadkowo zaparkowanych pojazdów. Plac miałby charakter wielofunkcyjny, zapewniający możliwość organizacji letnich ogródków, imprez plenerowych (teatr uliczny, koncerty, happeningi, kino letnie), terenowych atrakcji dla dzieci, okazjonalnych targów czy jarmarków miejskich.

Projekt Centrum Handlowe Pionier w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 91
Projekt Centrum Handlowe Pionier w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 91
Projekt Centrum Handlowe Pionier w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 91
Projekt Centrum Handlowe Pionier w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 91
Projekt Centrum Handlowe Pionier w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 91
Projekt Centrum Handlowe Pionier w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 91
Projekt Centrum Handlowe Pionier w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 91