Niniejszy dokument stanowi realizację polityki informacyjnej Administratora wobec użytkowników serwisu internetowego w domenie https://fourdesign.pl/ (Serwis) oraz pozostałych osób nawiązujących kontakty z Administratorem, we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych. Przykładamy dużą wagę do ochrony, zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Informacja dotycząca Administratora i gromadzenia danych osobowych
 1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) w odniesieniu do Państwa danych osobowych jest: 4DESIGN ARCHITEKCI I INŻYNIEROWIE SP Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA  Z SIEDZIBĄ W ŁODZI, adres Kraszewskiego 40, 93-161 Łódź, REGON 100824590, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000587614, NIP: 7282740288, adres e-mail: biuro@fourdesign.pl (dalej Administrator).
 1. Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w celu niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, kontaktu,   komunikacji, w tym w sprawach składania i przyjmowania ofert, przesłania  informacji handlowych,  zawierania i realizacji umowy, w tym umów o usługi świadczone drogą elektroniczną, sprawozdawczości rachunkowej i  finansowej, dochodzenia roszczeń, a także w celach marketingowych. W tych celach Administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres, adres dostawy, adres rozliczeniowy adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualnie nazwa firmy, NIP, REGON. W przypadku zawierania umowy, podanie  danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy. W razie, gdy przetwarzanie danych jest fakultatywne, dane będą przetwarzane na podstawie zgody,  co będzie wynikać z treści udzielonej zgody. Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w formularzu kontaktowym w celu realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną – formularz kontaktowy. W tym celu Administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu. Podanie adresu e-mail jest niezbędne do udzielania odpowiedzi na zapytanie złożone poprzez formularz kontaktowy drogą elektroniczną. W przypadku Państwa prośby o kontakt telefoniczny, niezbędne jest również podanie numeru telefonu. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.
 1.  Przetwarzanie odbywa się na podstawie:
 1.  art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia- w zakresie danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, a także w zakresie danych osobowych podawanych przez Państwa w celu podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy, np. dla celu kontaktu przed zawarciem umowy, odpowiedzi na pytania, komunikacji itp.
 2. art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia- w zakresie danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np. w celu wystawiania faktur, jak również dla celów sprawozdawczości rachunkowej i finansowej
 3. art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia- w zakresie danych osobowych, których  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. przesłania   informacji handlowych, jak również w celu marketingu bezpośredniego, a także dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 4. art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia-  w razie wyrażenia zgody, w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest fakultatywne.
 1. Administrator wykorzystuje także informacje zawarte w plikach cookies w celach usprawnienia funkcjonowania Serwisu oraz wyświetlania reklam. Dostarczają danych o aktywności użytkowników w Serwisie. Korzystanie z plików cookies odbywa się na podstawie Państwa zgody. Mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć pliki cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce.
 1. W odniesieniu do Państwa danych osobowych, Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, decyzji będących wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania w rozumieniu Rozporządzenia.
 1. Administrator przechowuje Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji umowy, w tym dochodzenia roszczeń oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym przepisów podatkowych, jak również przez czas niezbędny dla pozostałych celów przetwarzania wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody, Administrator przechowuje podane dane osobowe przez okres niezbędny do celu przetwarzania lub do wycofania zgody.  Po upływie tych okresów Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

lub pisemnie na adres: 4DESIGN ARCHITEKCI I INŻYNIEROWIE SP Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA  Z SIEDZIBĄ W ŁODZI, adres Kraszewskiego 40, 93-161 Łódź