Projekt koncepcyjny - Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne w Łodzi

Projekt koncepcyjny wykonaliśmy w ramach zaproszenia do konkursu na projekt koncepcyjny architektoniczno-urbanistyczny pod planowaną inwestycję budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu i urządzeniami budowlanymi w Łodzi przy ul. Kusocińskiego,

W budynkach zaprojektowano łącznie 324 lokali mieszkalnych.

Powierzchnia zabudowy budynków  4 116m2
Powierzchnia użytkowa mieszkań PUM wynosi 15 248,5m2

Nasza praca zajeła II miejsce i nie została wybrana do realizacji.

 • 0 - Projekt koncepcyjny - Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne w Łodzi
 • 1 - Projekt koncepcyjny - Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne w Łodzi
 • 2 - Projekt koncepcyjny - Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne w Łodzi
 • 3 - Projekt koncepcyjny - Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne w Łodzi
 • 4 - Projekt koncepcyjny - Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne w Łodzi
 • 5 - Projekt koncepcyjny - Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne w Łodzi
 • 6 - Projekt koncepcyjny - Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne w Łodzi
 • 7 - Projekt koncepcyjny - Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne w Łodzi
 • 8 - Projekt koncepcyjny - Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne w Łodzi
 • 9 - Projekt koncepcyjny - Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne w Łodzi
 • 10 - Projekt koncepcyjny - Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne w Łodzi
0 - Projekt koncepcyjny - Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne w Łodzi 1 - Projekt koncepcyjny - Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne w Łodzi 2 - Projekt koncepcyjny - Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne w Łodzi 3 - Projekt koncepcyjny - Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne w Łodzi 4 - Projekt koncepcyjny - Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne w Łodzi 5 - Projekt koncepcyjny - Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne w Łodzi 6 - Projekt koncepcyjny - Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne w Łodzi 7 - Projekt koncepcyjny - Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne w Łodzi 8 - Projekt koncepcyjny - Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne w Łodzi 9 - Projekt koncepcyjny - Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne w Łodzi 10 - Projekt koncepcyjny - Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne w Łodzi