Kompleks biurowo-usługowy w Łodzi

Koncepcja nowej zabudowy biurowo-usługowej przy skrzyżowaniu Al. Śmigłego-Rydza i ul. Milionowej, spójnie dopełniająca zabudowę kwartału ulic rozpoczętą przez biurowiec Cross Point, wykonana dla znanego developera firmy Mermaid Properties Sp. z o.o. Zaprojektowany zespół trzech budynków powiązanych przeszklonymi łącznikami tworzy rytm pierzei Al. Śmigłego-Rydza i porządkuje stronę południowo-wschodnią skrzyżowania. W wolnej przestrzeni między budynkami przewidziano atrakcyjne place z uporządkowaną zielenią i małą architekturą. Potrzebne miejsca parkingowe zapewniono w garażu podziemnym przewidzianym pod całą powierzchnią działki. Łączna powierzchnia inwestycji ok. 18 500 m2. Projekt konkursowy nie realizowany przez Inwestora.

  • 0 - Kompleks biurowo-usługowy w Łodzi
  • 1 - Kompleks biurowo-usługowy w Łodzi
  • 2 - Kompleks biurowo-usługowy w Łodzi
  • 3 - Kompleks biurowo-usługowy w Łodzi
  • 4 - Kompleks biurowo-usługowy w Łodzi
  • 5 - Kompleks biurowo-usługowy w Łodzi
0 - Kompleks biurowo-usługowy w Łodzi 1 - Kompleks biurowo-usługowy w Łodzi 2 - Kompleks biurowo-usługowy w Łodzi 3 - Kompleks biurowo-usługowy w Łodzi 4 - Kompleks biurowo-usługowy w Łodzi 5 - Kompleks biurowo-usługowy w Łodzi