Multimedialna wystawa historii miasta Łodzi w historycznych wnętrzach Pałacu Poznańskiego

Projekt wykonawczy, wykonany na zlecenie Muzeum Miasta Łodzi (pałac Poznańskiego przy ul. Ogrodowej 15 w Łodzi) zakłada dostosowanie pomieszczeń sutereny do użytkowania przez planowaną wystawę multimedialną przedstawiającą historię miasta Łodzi. We współpracy z Wrocławską firmą ADUMA zajmującą się projektem wystawy wykonaliśmy projekt wielobranżowy wykonawczy przebudowy i aranżacji wnętrza. Projekt wnętrza eksponuje historyczny walor budynku poprzez podświetlenie stopów kolebkowych, odsłonięcie formy słupów żeliwnych, zastosowane materiały i rozwiązania detali. Wyposażenie Muzeum, które ma współczesny i nowoczesny charakter dodatkowo podkreśla i uzupełnia zaprojektowaną aranżację wnętrz. Zaprojektowany układ pomieszczeń sutereny i komunikacji wewnętrznej objęty zakresem projektu zapewnia spełnienie potrzeb Muzeum Miasta Łodzi i optymalną funkcjonalność wystawy dla przyszłych zwiedzających.

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń sutereny pod planowaną wystawę multimedialną która przedstawia historię miasta Łodzi ok. 560m2

Referencje

ref1

  • 0 - Multimedialna wystawa historii miasta Łodzi w historycznych wnętrzach Pałacu Poznańskiego
  • 1 - Multimedialna wystawa historii miasta Łodzi w historycznych wnętrzach Pałacu Poznańskiego
  • 2 - Multimedialna wystawa historii miasta Łodzi w historycznych wnętrzach Pałacu Poznańskiego
  • 3 - Multimedialna wystawa historii miasta Łodzi w historycznych wnętrzach Pałacu Poznańskiego
  • 4 - Multimedialna wystawa historii miasta Łodzi w historycznych wnętrzach Pałacu Poznańskiego
  • 5 - Multimedialna wystawa historii miasta Łodzi w historycznych wnętrzach Pałacu Poznańskiego
  • 6 - Multimedialna wystawa historii miasta Łodzi w historycznych wnętrzach Pałacu Poznańskiego
  • 7 - Multimedialna wystawa historii miasta Łodzi w historycznych wnętrzach Pałacu Poznańskiego
  • 8 - Multimedialna wystawa historii miasta Łodzi w historycznych wnętrzach Pałacu Poznańskiego
0 - Multimedialna wystawa historii miasta Łodzi w historycznych wnętrzach Pałacu Poznańskiego 1 - Multimedialna wystawa historii miasta Łodzi w historycznych wnętrzach Pałacu Poznańskiego 2 - Multimedialna wystawa historii miasta Łodzi w historycznych wnętrzach Pałacu Poznańskiego 3 - Multimedialna wystawa historii miasta Łodzi w historycznych wnętrzach Pałacu Poznańskiego 4 - Multimedialna wystawa historii miasta Łodzi w historycznych wnętrzach Pałacu Poznańskiego 5 - Multimedialna wystawa historii miasta Łodzi w historycznych wnętrzach Pałacu Poznańskiego 6 - Multimedialna wystawa historii miasta Łodzi w historycznych wnętrzach Pałacu Poznańskiego 7 - Multimedialna wystawa historii miasta Łodzi w historycznych wnętrzach Pałacu Poznańskiego 8 - Multimedialna wystawa historii miasta Łodzi w historycznych wnętrzach Pałacu Poznańskiego