Rewitalizacja obszaru przy ul. Farbiarskiej 20-24 w Tomaszowie Mazowieckim i utworzenie Centrum Animacji Społecznej

Projekt Centrum Animacji Społecznej przy ulicy Farbiarskiej 20-24 w Tomaszowie Mazowieckim.
Inwestycja obejmuje:
Budynek E - przebudowę i rozbudowę budynku E (aktualnie hala sportowo widowiskowa)
Budynek B - przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania z usług kultury i oświaty na budynek usługowy
Budynek C - przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy
Budynek D - przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy
- budowę , przebudowę i modernicację infrastruktury podziemnej
- budowę utwardzenia terenu pod drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, chodniki
- budowę małej architektury tj placu zabaw, skateparku, workout, ogrodzenia, murków oporowych

Łączna powierzchnia obszaru objętego Inwestycją to 1,6 ha

  • 0 - Rewitalizacja obszaru przy ul. Farbiarskiej 20-24 w Tomaszowie Mazowieckim i utworzenie Centrum Animacji Społecznej
  • 1 - Rewitalizacja obszaru przy ul. Farbiarskiej 20-24 w Tomaszowie Mazowieckim i utworzenie Centrum Animacji Społecznej
  • 2 - Rewitalizacja obszaru przy ul. Farbiarskiej 20-24 w Tomaszowie Mazowieckim i utworzenie Centrum Animacji Społecznej
  • 3 - Rewitalizacja obszaru przy ul. Farbiarskiej 20-24 w Tomaszowie Mazowieckim i utworzenie Centrum Animacji Społecznej
  • 4 - Rewitalizacja obszaru przy ul. Farbiarskiej 20-24 w Tomaszowie Mazowieckim i utworzenie Centrum Animacji Społecznej
  • 5 - Rewitalizacja obszaru przy ul. Farbiarskiej 20-24 w Tomaszowie Mazowieckim i utworzenie Centrum Animacji Społecznej
  • 6 - Rewitalizacja obszaru przy ul. Farbiarskiej 20-24 w Tomaszowie Mazowieckim i utworzenie Centrum Animacji Społecznej
  • 7 - Rewitalizacja obszaru przy ul. Farbiarskiej 20-24 w Tomaszowie Mazowieckim i utworzenie Centrum Animacji Społecznej
  • image7
0 - Rewitalizacja obszaru przy ul. Farbiarskiej 20-24 w Tomaszowie Mazowieckim i utworzenie Centrum Animacji Społecznej 1 - Rewitalizacja obszaru przy ul. Farbiarskiej 20-24 w Tomaszowie Mazowieckim i utworzenie Centrum Animacji Społecznej 2 - Rewitalizacja obszaru przy ul. Farbiarskiej 20-24 w Tomaszowie Mazowieckim i utworzenie Centrum Animacji Społecznej 3 - Rewitalizacja obszaru przy ul. Farbiarskiej 20-24 w Tomaszowie Mazowieckim i utworzenie Centrum Animacji Społecznej 4 - Rewitalizacja obszaru przy ul. Farbiarskiej 20-24 w Tomaszowie Mazowieckim i utworzenie Centrum Animacji Społecznej 5 - Rewitalizacja obszaru przy ul. Farbiarskiej 20-24 w Tomaszowie Mazowieckim i utworzenie Centrum Animacji Społecznej 6 - Rewitalizacja obszaru przy ul. Farbiarskiej 20-24 w Tomaszowie Mazowieckim i utworzenie Centrum Animacji Społecznej 7 - Rewitalizacja obszaru przy ul. Farbiarskiej 20-24 w Tomaszowie Mazowieckim i utworzenie Centrum Animacji Społecznej