Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Poddębicach

Projektowany obiekt ma bryłę zwartą, geometrycznie prostą i klarowną. Budynek zaprojektowano jako dwutraktowy z kondygnacją parteru wykorzystaną na potrzeby pomieszczeń Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów i kondygnacją piętra wykorzystaną na część mieszkalną. Nad częścią hali kontroli pojazdów przewidziano rozległy taras dostępny dla mieszkańców domu, wyłożony deskami tarasowymi i obsadzenia zielenią.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY = 392 m2
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA = 582 m2
KUBATURA BUDYNKU = 3362 m2
WYSOKOŚĆ BUDYNKU = 12,0 m3
 

Referencje

ref1

  • 0 - Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Poddębicach
  • 1 - Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Poddębicach
  • 2 - Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Poddębicach
  • 3 - Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Poddębicach
  • 4 - Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Poddębicach
  • image7
0 - Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Poddębicach 1 - Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Poddębicach 2 - Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Poddębicach 3 - Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Poddębicach 4 - Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Poddębicach