Stacja Kontroli Pojazdów w miejscowości Huta gm. Bełchatów

Wykonany projekt budowlany rozbudowy warsztatu samochodowego o budynek Stacji Kontroli Pojazdów. Zaprojektowany obiekt jest kontynuacja architektury istniejącej tak aby odbiór całości był jednolity i spójny. Stacja Kontroli pojazdów do 3,5t z kanałem przeglądowym zbudowany został w technologii tradycyjnej.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY = 250 m2
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA = 220 m2
KUBATURA BUDYNKU = 1200 m2
WYSOKOŚĆ BUDYNKU = 9,0 m3

Referencje

ref1

  • 0 - Stacja Kontroli Pojazdów w miejscowości Huta gm. Bełchatów
  • 1 - Stacja Kontroli Pojazdów w miejscowości Huta gm. Bełchatów
  • 2 - Stacja Kontroli Pojazdów w miejscowości Huta gm. Bełchatów
  • 3 - Stacja Kontroli Pojazdów w miejscowości Huta gm. Bełchatów
  • 4 - Stacja Kontroli Pojazdów w miejscowości Huta gm. Bełchatów
  • 5 - Stacja Kontroli Pojazdów w miejscowości Huta gm. Bełchatów
  • image7
0 - Stacja Kontroli Pojazdów w miejscowości Huta gm. Bełchatów 1 - Stacja Kontroli Pojazdów w miejscowości Huta gm. Bełchatów 2 - Stacja Kontroli Pojazdów w miejscowości Huta gm. Bełchatów 3 - Stacja Kontroli Pojazdów w miejscowości Huta gm. Bełchatów 4 - Stacja Kontroli Pojazdów w miejscowości Huta gm. Bełchatów 5 - Stacja Kontroli Pojazdów w miejscowości Huta gm. Bełchatów